PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO.

OPŁATA ZA GODZINY

21 8022 0000 2001 0005 0119 0001

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

37 8022 0000 2001 0005 0119 0004

Na rachunku należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adres placówki

GMINNE PRZEDSZKOLE W ZAMIENIU
UL. BŁĘDNA 32
05-500 PIASECZNO