NASZA MISJA

Nasze motto „ Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”

Nasze przedszkole położone jest w Zamieniu przy ulicy Błędnej 32, w niedalekiej odległości od Warszawy . W sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych, z dala od głównej ulicy w pobliżu skupiska starych i okazałych drzew. Otoczenie sprzyja spacerom i obserwacjom przyrodniczym.

Lokalizacja naszej placówki jest bardzo wygodna dla rodziców pracujących w Warszawie i okolicy.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Charzewska

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o programy wiodące : „ Ku dziecku „ Program Wychowania Przedszkolnego oraz „ Zanim będę uczniem „ . „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Wykorzystujemy elementy programu : „Klucz do uczenia się’ wg G. Dolya. Kadra pedagogiczna posiada certyfikat do prowadzenia zajęć zgodnie z w/w programem.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej preferujemy aktywne metody, tworzymy sytuacje edukacyjne, które rozwijają twórczy potencjał dziecka , jego zainteresowania i zdolności. Dzieci mają okazję do polisensorycznego poznawania świata.

Wykorzystujemy metody ruchu rozwijającego wg W. Sherbone, Pedagogiki zabawy, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, Edukacji przez ruch, dramy.

Nad prawidłową wymową naszych wychowanków czuwa pani logopeda.

Oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

– umuzykalnienie + taniec

– gimnastyka korekcyjna

-język angielski

Nasze atuty:

• Rodzinna i miła atmosfera panująca w przedszkolu

• Fachowa i kompetentna kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje
kwalifikacje , poprzez udział w różnych formach doskonalenia

• Systematyczna i planowana organizacja różnorodnych sytuacji
edukacyjnych

• Wykorzystanie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi

• Systematyczne spotkania z teatrem interaktywnym w przedszkolu oraz
wyjazdy do teatrów w Warszawie(poznawanie różnych rodzajów teatru)

• Wyjazdy na wycieczki krajoznawcze , regionalne, integracyjne z
rodzicami

• Udział w akcji „Góra grosza”,

• Organizowanie świątecznych kiermaszy , z czego dochód przeznaczamy na
potrzeby dzieci

W naszym przedszkolu uroczyście obchodzony był „Dzień Pluszowego Misia”.

Prowadzimy na szeroką skalę działania proekologiczne (udział w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”, spotkanie z leśniczym, ratownikami WOPR , zajęcia i zabawy o tematyce ekologicznej, „Dzień oszczędzania energii”, „Sprzątanie świata”, „Dzień oszczędzania wody. Na terenie przedszkola prowadzimy zbiórkę zużytych baterii, nakrętek, makulatury. W zajęciach plastyczno-konstrukcyjnych wykorzystujemy surowce wtórne.

Organizujemy wiele imprez kulturalno-rozrywkowych min: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Wróżby andrzejkowe”, „Spotkanie z Mikołajem”, ”Jasełka” „Dzień babci i dziadka”, „Bal karnawałowy”, ”Topienie Marzanny- Powitanie Wiosny”, „Święto Rodziny”, „Uroczyste zakończenie roku szkolnego”.

W placówce prężnie działa Rada Rodziców , z którą chętnie współpracujemy, ponieważ rodzice są dla nas bardzo ważni w procesie rozwoju dziecka.

Ze wszystkimi rodzicami prowadzimy spotkania grupowe , raz w miesiącu „”Dzień otwarty’, i indywidualne rozmowy w zależności od potrzeb.

Współpracujemy z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną w Piasecznie.

Przedszkole oferuje 75 miejsc w trzech grupach wiekowych (3, 4, 5-latki). Dysponuje salami zabaw, gabinetem do pracy indywidualnej , aulą, kuchnią wyposażoną zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami Sale są duże, przestronne, wyposażone stosownie do wieku dzieci. Stwarzają doskonałe warunki do zabawy i nauki .Ogrodzony i zadbany ogródek przedszkolny służy rekreacji i rozwijaniu sprawności ruchowej.