KADRA

Dyrekcja

mgr Dorota Charzewska
dorota_charzewska@gpwz.edu.pl
Dyrektor


mgr Grażyna Gawrońska
grazyna_gawronska@gpwz.edu.pl
zastępca Dyrektora

Administracja


mgr Joanna Łomczyk
joanna_lomczyk@gpwz.edu.pl
Kierownik Gospodarczy


mgr Barbara Gruszczyńska
barbara_gruszczynska@gpwz.edu.pl
Intendent


mgr Marzena Orłowska
marzena_orlowska@gpwz.edu.pl
Sekretariat

Specjaliści

mgr Małgorzata Bialuk-Nowacka
malgorzata_bialuk-nowacka@gpwz.edu.pl
pedagog specjalny, terapeuta SI

mgr Magdalena Pucułek
magdalena_puculek@gpwz.edu.pl
psycholog

mgr Justyna Pająk-Bińczak
justyna_pajak-binczak@gpwz.edu.pl
logopeda

mgr Magdalena Wolska
magdalena_wolska@gpwz.edu.pl
logopeda

mgr Łukasz Kowaczyk
lukasz_kowalczyk@gpwz.edu.pl
logopeda

mgr Aneta Góraj 
aneta_goraj@gpwz.edu.pl
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Nauczyciele

Zamienie

mgr Elżbieta Gomoła
elzbieta_gomola@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Joanna Włodkowska
joanna_wlodkowska@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Joanna Kopeć- Kowalczyk
joanna_kopec-kowalczyk@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Marlena Sieńkowska
marlena_sienkowska@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Monika Beczek- Wierzbicka
monika_beczek-wierzbicka@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Damian Nowak
damian_nowak@gpwz.edu.pl
nauczyciel religii

Zgorzała

mgr Joanna Nowak
joanna_nowak@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Agnieszka Pumacanchari Cano
agnieszka_pumacanchari-cano@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Aneta Góraj
aneta_goraj@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Iwona Drabik
iwona_drabik@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Karolina Jęksa
karolina_jeksa@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Justyna Kołaczkowska
justyna_kolaczkowska@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Marlena Roszkiewicz
marlena_roszkiewicz@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Agnieszka Dzięgielewska
agnieszka_dziegielewska@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Paulina Lis
paulina_lis@gpwz.edu.pl
nauczyciel

mgr Edyta Abramowicz
edyta_abramowicz@gpwz.edu.pl
nauczyciel wspomagajacy

mgr Damian Nowak
damian_nowak@gpwz.edu.pl
nauczyciel religii