Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/ 2025

Szanowni Rodzice

Informujemy, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/ 2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez dzieci w dotychczasowym przedszkolu

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 11.03.2024 do 18.03.2024 r.na druku stanowiącym załącznik nr 1.Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025
w wyżej określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lesznowola.

W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola biorą udział dzieci, które zamieszkują na terenie gminy. Jest to warunek konieczny. Rekrutacja rozpocznie się 19.03.2024 i będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem określonym przez Wójta Gminy Lesznowola w Zarządzeniu nr 5/2024 z dnia 31.01.2024
(załącznik nr 2).  

Rekrutacja po raz pierwszy będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu
„Nabór Vulcan”. Poniżej link do systemu:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminalesznowola/

System elektroniczny umożliwi Rodzicom:

  • dostęp do druków wykorzystywanych w procesie rekrutacji,
  • obserwację etapów procesu rekrutacji,
  • komunikację z komisją rekrutacyjną,
  • a także dla osób, które dysponują profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym, składanie dokumentów oraz ich uzupełnianie „on line” do momentu weryfikacji wniosku przez komisję rekrutacyjną.

W systemie „Nabór Vulcan” zamieszczone zostały oferty placówek, zasady rekrutacji oraz wszystkie druki wykorzystywane w procesie naboru. Prosimy o terminowe składanie dokumentów i postępowanie zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Z wyrazami szacunku

/Wójt Gminy Lesznowola/


Załączniki: